Articole din categoria: Metodologii

Ordin nr. 5485/2017 din 13 noiembrie 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 24 noiembrie 2017

      Ordinul nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 2019  Descarcă

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.2017: METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 Descarcă

 Ordinul nr. 3017/2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind  mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019,aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017

În vigoare de la 18 ianuarie 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.52 din  18 ianuarie    2018.  Descarcă

Formarea continua – ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011,Ordinul nr. 3367/2017

ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar Descarcă

Ordinul nr. 3367/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011   Descarcă

Ordin 6161/22.12.2016 – Metodologia acordării gradaţiei de merit 2017

      Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.161/22.12.2016 pentru aprobarea metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017. Descarcă

Ordinul nr. 3252/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 21 februarie 2017 Descarcă

ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016

METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 Descarcă  

Ordinul nr. 3151/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016  

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 /09.02.2017 Descarcă 

« Articole mai vechi Articole mai noi »