Articole din categoria: Metodologii

Guvernul României – Hotărâre nr. 34/2018 din 31 ianuarie 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 31 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare “Învăţământ”  Descarcă

OMEN 5472.2017 fundamentare cifra de scolarizare. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 914 din 22 noiembrie 2017

   Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, din 07.11.2017  Descarcă

Ordin nr. 5485/2017 din 13 noiembrie 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 24 noiembrie 2017

      Ordinul nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 2019  Descarcă

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.2017: METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 Descarcă

 Ordinul nr. 3017/2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind  mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019,aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017

În vigoare de la 18 ianuarie 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.52 din  18 ianuarie    2018.  Descarcă

Formarea continua – ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011,Ordinul nr. 3367/2017

ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar Descarcă

Ordinul nr. 3367/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011   Descarcă

Ordin 6161/22.12.2016 – Metodologia acordării gradaţiei de merit 2017

      Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.161/22.12.2016 pentru aprobarea metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017. Descarcă

Ordinul nr. 3252/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 21 februarie 2017 Descarcă

ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016

METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 Descarcă  

Ordinul nr. 3151/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016  

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 /09.02.2017 Descarcă 

« Articole mai vechi Articole mai noi »