Metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025

Ordinul ministrului educației nr. 6.877/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025 Descarcă

ORDIN Nr. 6.876 din 22 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar
Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 40 din 17 ianuarie 2024 Descarcă