Statutul S.I.P. Buzau

STATUTUL

SINDICATULUI ÎNVATAMÂNTULUI PREUNIVERSITAR “Prof. ION NEACSU” 
BUZAU

adoptat cu modificări la data de 09 octombrie 2020

Cuprins:
I. Dispozitii generale
II. Scopul si obiectivele S.I.P. “Prof. Ion Neacsu” Buzau
III. Principii de organizare si functionare
IV. Drepturile S.I.P. “Prof. Ion Neacsu” Buzau
V. Modalitati de actiune
VI. Dobândirea si incetarea calitatii de membru al S.I.P. “Prof. Ion Neacsu” Buzau
VII. Drepturi si indatoriri ale membrilor de sindicat ai S.I.P. “Prof. Ion Neacsu” Buzau
VIII. Organele de conducere, durata mandatului si atributii
IX. Organizarea si conducerea organizatiilor/grupelor sindicale membre ale S.I.P. “prof. Ion Neacsu” Buzau
X. Alegerea Presedintelui, Biroului Operativ si a Comisiei de Cenzori ai S.I.P. “Prof. Ion Neacsu” Buzau
XI. Patrimoniul S.I.P. “Prof. Ion Neacsu” Buzau
XII. Reorganizarea si dizolvarea S.I.P. “Prof. Ion Neacsu” Buzau
XIII. Dispozitii finale

Descarcă documentul complet