Articole din categoria: Salarizare

Legislaţie salarizare 2015-2017

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57* din 9 decembrie 2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în: O.U.G. Nr. 43/31.06.2016 Publicată în M.Of. Nr. 673/31.08.2016 Descarcă

HOTĂRÂRE nr. 582 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

Publicată în: Monitorul Oficial nr. 641 din 22 august 2016 Descarcă

HOTĂRÂRE Nr. 38 din 27 ianuarie 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 90 din 31 ianuarie 2017 Descarcă