Legislaţie salarizare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57*) din 9 decembrie 2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în: O.U.G. Nr. 43/31.06.2016 Publicată în M.Of. Nr. 673/31.08.2016 Descarcă

HOTĂRÂRE nr. 582 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

Publicată în: Monitorul Oficial nr. 641 din 22 august 2016 Descarcă

HOTĂRÂRE Nr. 38 din 27 ianuarie 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 90 din 31 ianuarie 2017 Descarcă

ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/14.11.2016

METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 Descarcă  

Ordinul nr. 3151/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016  

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 /09.02.2017 Descarcă 

Hotărâre nr. 935/2016 din 08 decembrie 2016,Monitorul Oficial, Partea I nr. 1015 din 16 decembrie 2016

Hotărârea nr. 935/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare Descarcă

Acord M.E.N.C.Ş.-F.S.L.I. pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive cu privire la plata dobânzilor

În urma demersurilor întreprinse de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar “Prof. Ion Neacşu” Buzău – pichetarea sediului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în data de 18.10.2016, orele 1100 – 1400 , s-a ajuns la încheierea unui Acord semnat de către ministrul  M.E.N.C.Ş. – domnul Mircea Dumitru şi preşedintele FSLI - domnul Simion Hancescu. Descarcă Acord

În urma Acordului încheiat, membrii Biroului Operativ al S.I.P. “Prof. Ion Neacşu” Buzău şi delegaţii participanţi la pichetarea sediului M.E.N.C.Ş. au hotărât amânarea protestelor stabilite pentru data de 20.10.2016 şi respectiv 24.10.2016, pentru a lăsa inspectoratelor şcolare timpul necesar în vederea îndeplinirii angajamentelor din Acord.

« Articole mai vechi