HG 567 DIN 10 IULIE 2023

      HG nr. 567/2023 pentru modificarea Anexelor 1 si 2 la  Normele metodologice anexă la HG nr. 598/2018, publicată în Monitorul Oficial- Partea I, nr. 626/10.07.2023 Descarcă

OUG 57 DIN 12 IUNIE 2023

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 57 din 12 iunie 2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat Descarcă

METODOLOGIE CADRU MOBILITATE 2023-2024

ORDINUL ministrului educației nr. 6.218/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024 Descarcă

ORDIN nr. 4.475 din 15 iunie 2023 pentru completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.218/2022 Descarcă

« Articole mai vechi