Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN – Ordin nr. 3108/2018 din 29 ianuarie 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 08 februarie 2018

      Ordinul nr. 3108/2018 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2018. Descarcă

Guvernul României – Hotărâre nr. 34/2018 din 31 ianuarie 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 31 ianuarie 2018

Hotărârea nr. 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare “Învăţământ”  Descarcă

ADRESA FSLI CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI

Adresa FSLI adresată Guvernului României cu privire la retragerea de pe ordinea de zi a proiectului Regulamentului – cadru privind stabilire locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condițiile de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora pentru personalul din familia ocupațională ”ÎNVĂȚĂMÂNT”, denumit în continuare Regulament – cadru, transmis de Ministerul Educației Naționale. Descarcă

OMEN 5472.2017 fundamentare cifra de scolarizare. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 914 din 22 noiembrie 2017

   Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, din 07.11.2017  Descarcă

« Articole mai vechi Articole mai noi »