Formarea continua – ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011,Ordinul nr. 3367/2017

ORDIN nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar Descarcă

Ordinul nr. 3367/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011   Descarcă

Legislaţie salarizare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57* din 9 decembrie 2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în: O.U.G. Nr. 43/31.06.2016 Publicată în M.Of. Nr. 673/31.08.2016 Descarcă

HOTĂRÂRE nr. 582 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

Publicată în: Monitorul Oficial nr. 641 din 22 august 2016 Descarcă

HOTĂRÂRE Nr. 38 din 27 ianuarie 2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 90 din 31 ianuarie 2017 Descarcă

Ordin 6161/22.12.2016 – Metodologia acordării gradaţiei de merit 2017

      Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.161/22.12.2016 pentru aprobarea metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017. Descarcă

Ordinul nr. 3252/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 21 februarie 2017 Descarcă

« Articole mai vechi Articole mai noi »