ORDIN Nr. 4.224 din 6 iulie 2022

ORDIN Nr. 4.224 din 6 iulie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calităţii programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi de acumulare a creditelor profesionale transferabile
Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 722 din 19 iulie 2022  Descarcă