Articole din categoria: Arhiva legislatie

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, C.C.M.U.N.S.A.I.P. Descarcă

C.C.M.U.N.S.A.I.P. s-a prelungit de drept până la 13 noiembrie 2016. Descarcă

Ordine M.E.C.S. – Bacalaureat 2015

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2015  Descarcă

OMECS 4430 privind organizarea şi desfăşurarea examneului naţional de bacalauret 2015 Descarcă

METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4895/10.11.2014

METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Descarcă

ORDIN nr. 5.108 din 12 decembrie 2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014 Descarcă

« Articole mai vechi