Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN – Ordin nr. 3344/2018 din 16 martie 2018, Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 10 aprilie 2018

Ordinul nr. 3344/2018 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2017-2018 Descarcă