OMEN 5460, MOBILITATE 2019 – 2020, M.O. 993 bis din 23 noiembrie 2018

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, din 12.11.2018
În vigoare de la 23 noiembrie 2018
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 993bis din 23 noiembrie 2018. Formă aplicabilă la 04 decembrie 2018. Descarcă