Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN – Ordin nr. 3108/2018 din 29 ianuarie 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 08 februarie 2018

      Ordinul nr. 3108/2018 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2018. Descarcă