Ordin M.E.C. nr. 5574 din 17 septembrie 2020

Ordinul nr. 5574/2020 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

În vigoare de la 21 septembrie 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 21 septembrie 2020 Descarcă