LEGE Nr. 131 din 11 iulie 2019

LEGE Nr. 131 din 11 iulie 2019 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 575 din 15 iulie 2019 Descarcă