Ordinul nr. 4802/2017, Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 19 septembrie 2017

Ordinul nr. 4802/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare a Programului “Şcoala după şcoală”, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.349/2011  Descarcă