Ordin nr. 5485/2017 din 13 noiembrie 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 24 noiembrie 2017

      Ordinul nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 2019  Descarcă

Anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.2017: METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 Descarcă

 Ordinul nr. 3017/2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind  mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019,aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017

În vigoare de la 18 ianuarie 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.52 din  18 ianuarie    2018.  Descarcă