Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016—2017

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.559/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016—2017 Descarcă