CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, denumit în continuare, în cuprinsul prezentului contract, C.C.M.U.N.S.A.I.P. Descarcă

C.C.M.U.N.S.A.I.P. s-a prelungit de drept până la 13 noiembrie 2016. Descarcă