ADRESA FSLI CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI

Adresa FSLI adresată Guvernului României cu privire la retragerea de pe ordinea de zi a proiectului Regulamentului – cadru privind stabilire locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condițiile de muncă, precum și condițiile de acordare a acestora pentru personalul din familia ocupațională ”ÎNVĂȚĂMÂNT”, denumit în continuare Regulament – cadru, transmis de Ministerul Educației Naționale. Descarcă